KURS OG FOREDRAG

coaching

For aktuelle kurs – følg med i kurskalenderen.

 

Healing og meditasjonssirkel.

I rolige og trygge omgivelser med maks 6 deltakere vil jeg invitere deg til healing og meditasjonssirkel. Jeg vil fokusere på PÅFYLL av ressurser som ro, harmoni, fred, kjærlighet, glede, musikk og healingenergi via guidete meditasjoner. Det vil også bli satt av tid til refleksjon og ettertanke. En Healing og meditasjonssirkel har en varighet på 90 minutter.

 

 

Mindfulness – Livet er NÅ

Jeg holder kurs i Mindfulness – Livet er NÅ – I DITT ØYEBLIKK.

Stadig flere bedrifter ser verdien i å investere tid i tilstedeværelse også kalt Mindfulness. Jeg skreddersyr kurs og foredrag til små og store bedrifter – ta kontakt med meg allerede i dag for en uforpliktende samtale og et uforpliktende tilbud. Dine ansatte vil takke deg♥

Mindfulness handler om evnen til å være tilstede, i øyeblikket, i ditt øyeblikk akkurat nå. Evnen til å klare og ha full oppmerksomhet på det som pågår akkurat nå.

Mindfulness er oppmerksomhetstrening (mental trening) som kan anvendes til å skape indre ro og balanse, til å få overblikk og overskudd til hverdagens utfordringer.

Det er en meditasjonteknikk basert på Østens tusenårige gamle teknikker helt uten at det legges vekt på noe religiøst.

Flere og flere har en hverdag som preges av stress, og dessverre er det også flere og flere som blir syke på grunn av stress.

Mange av oss opplever at vi har det for travelt til å kunne være fullt og helt til stede, også i noen av livets viktigste begivenheter.

Mennesker som bruker Mindfulness teknikker rapporterer om sterk reduksjon av selvopplevd stress med bruk av teknikkene bare få minutter i uken.

Videre innebærer det også at denne tilstedeværelsen bærer preg av en tålmodig, vennlig og aksepterende holdning.

Mindfulness kan dermed sees på som en egenskap: hvor man i varierende grad har evnen til å være ”mindful”, hvor man i en varierende grad klarer å ha oppmerksomheten på det man opplever i øyeblikket med en aksepterende og ikke-dømmende holdning.

Det vil si at man har en oppmerksomhet på det man opplever av kroppslige fornemmelser, sanseinntrykk, tanker, følelser, drifter og impulser, fra ethvert øyeblikk til det neste.

En mindful oppmerksomhet bærer en holdning preget av aksept, hvor man skal forsøke å akseptere de opplevelsene man kjenner på, uavhengig av om de oppleves som ubehagelige eller behagelige, og at man dermed ikke skal rømme eller flykte fra de opplevelsene man kjenner på.

En mindful oppmerksomhet bærer også preg av å være ikke-dømmende. Det vil si at man skal forsøke å la være med å dømme, vurdere eller kategorisere de opplevelsene man har.

Slik at man forsøker å være mest mulig nøytral til de opplevelsene man har, uten å vurdere dem som positive eller negative, gode eller dårlige, verdifulle eller verdiløse.

For meg personlig har Mindfulness trening gitt meg MER av det jeg ønsker at livet skal inneholde.