NLP COACHING OG SAMTALETERAPI

coaching

Jeg er DNCF Sertifisert Coach, Helsecoach og Sertifisert samtaleterapeut. Med disse verktøyene kan hjelpe deg med å hente fram den bakenforliggende årsaken til ditt problem og lokke fram ressursene du trenger for å løse problemet.

Coaching er en guidet prosess som handler om din utvikling og din suksess. En coach setter fokus på deg og ditt liv. Du vil bli mer bevisst ditt liv, dine ønsker og dine verdier. Når ditt liv er i balanse fungerer du optimalt. En coach er en nøytral samtalepartner som har deg og dine mål som eneste fokus. En coach har taushetsplikt.

Terapiformen er samtidig ren selvutvikling der du lærer å løse konflikter bedre på egen hånd.

 

Vil du bli kvitt?
 • Uønskede adferdsmønstre
 • Emosjonell bagasje
 • Angst
 • Depresjon
 • Usikkerhet
 • Lav Selvfølelse
 • Mangel på Energi
 • Tristhet

 

Ønsker du deg?
 • Større Klarhet
 • Indre Styrke
 • Innsikt
 • Frihet
 • Livsglede
 • Selvrespekt
 • Mer energi
 • Ro og harmoni

 

Hva kan du bruke din coach og samtaleterapeut til?
 • Innsikt og bevisstgjøring
 • Oppdage dine ressurser
 • Lære å kommunisere bedre
 • Veivalg i Livet
 • Økt prestasjon
 • Øke selvfølelse og mestringsfølelse
 • Finne ro og harmoni
 • Lage handlingsplaner for å realisere drømmer og mål

 

Hva er NLP?

NLP står for Nevro (nervesystemet) Lingvistisk (språket) Programmering (tankenes kraft) og ble utviklet i USA i 1970 årene.

NLP er et verktøy for å bedre kommunikasjon, skape endringer i fastlåste tankemønster og adferd. Motivere, endre overbevisninger å gi mennesker et sterkere ståsted innenfor menneskebehandling. Med innsikt og forståelse om de psykologiske mekanismer som ligger til grunn for at vi tar de valg vi gjør, er NLP kjent som en av de mest effektive og moderne former for psykologi.

En av forutsetningene i NLP er vår egenskap til å endre oss selv.

Vi endrer oss hele tiden. Ofte ubevisst. Gjennom livet «programmerer» vi inn våre egne adferdsmønstre gjennom det vi sier til oss selv, både positive og negative ting.

 

NLP er
 • En kraftfull forhandlingsteknikk som henter opp ressursene dine og leder deg mot målet ditt.
 • En av de mest effektive og moderne former for psykologi dag.
 • Den har en dyp forståelse av og kunnskap om de psykologiske mekanismer som kontrollerer livet vårt.
 • NLP er utviklet gjennom studier om hvordan vår indre kommunikasjon skaper tanker, følelser og handling.
 • NLP teknikker er utviklet gjennom å studere mennesker som er briljante på ett eller flere områder og gir deg derfor en unik mulighet til å lære og integrere adferdsmønstre som på en fantastisk effektiv måte gjør deg i stand til å bytte ut og forvandle destruktiv adferd med en positiv, ressursfylt og mer ønskelig adferd.