TIDSLINJETERAPI

behandlinger

Jeg opplever tidslinjeterapi som en flott måte å jobbe med «gruff» fra fortiden. Eller til å bruke til å utforske hvor negative følelser stammer fra, for så å forløse og transformere dette til læring, innsikt og ny forståelse.
For personer som har mye «gruff» fra fortiden eller som har tatt en del valg i livet som har ført til problemer og ubehag, kan tidslinje terapi skape en bedre og mer støttende måte og tenke og oppleve både fortid og fremtid.

Tidslinje terapi er en prosess som kan hjelpe deg til å gi slipp på ubehagelige følelser, opplevelser om valg som ble tatt i fortiden og som skaper en ønsket fremtid.

Ved å tilføre ressurser på viktige plasser på tidslinjen kan ubehagelige følelser reduseres og eller i beste fall fjernes.

Tidslinje terapi kan brukes for å håndtere sinne, sorg, angst, frykt, skyldfølelse og andre negative følelser som er knyttet til minner og avgjørelser. I stedet blir læringen tatt med videre og fører til en mer konstruktiv måte å tenke tilbake på.

Hvordan:
Først blir det brukt tid til samtale og finne ut hva du ønsker at skal være annerledes etter «tidsreisen.
Du vil så blir ledet gjennom en prosess som først går ut på å finne frem din tidslinje.

Etter at din tidslinje er etablert. Vil vi jobbe med din tidsreise i en avslappet tilstand.
Tidslinjeterapi oppleves ofte som dypt forløsende. Vi får ofte «ryddet opp i episoder» som vårt bevisste sinn har glemt – og vårt ubevisste sinn husker.